0263218164 of 0611886844 | Het Lemoen 85 in Schuytgraaf

Buitenschoolse opvang

Bij buitenschoolse opvang Het Klavertje kunnen kinderen terecht voor voorschoolse, naschoolse en vakantie opvang. Met ervaren en gediplomeerde leidsters worden de kinderen in huiselijke sfeer opgevangen. Regelmatig zijn er activiteiten die aansluiten bij de belevings-wereld van de kinderen.

Naschoolse Opvang

Na school kunnen de kinderen ook weer terecht bij de opvang. Afhankelijk van de locatie van school worden de kinderen lopend of met de auto opgehaald. Bij de opvang worden ze opgevangen met een cracker/rijstwafel, fruit en drinken. Kinderen kunnen terecht tot 18.00 uur.

Vakantie Opvang

Tijdens de diverse schoolvakanties is Het Klavertje gewoon geopend. Uw kinderen zijn dan van harte welkom bij de opvang. Ook als u geen gebruik maakt van de voor- of naschoolse opvang. De kinderen kunnen worden opgevangen van 07.15- 18.00 uur.

Studiedagen

Voor het maken van een mooi dagprogramma en om te zorgen voor voldoende pedagogisch medewerkers is het noodzakelijk dat je jouw kind uiterlijk 1 week voor de studiedag aanmeldt.

Flexibele opvang

Met flexibele opvang bedoelen we de opvang die je, op basis van een ‘overeenkomst flexibele opvang’ op wisselende dagdelen in de maand afneemt.

· Ouders sluiten een overeenkomst voor flexibele opvang af.

· De overeenkomst is gebonden aan een minimum van gemiddeld één dagdeel per week. De facturering hiervan vindt maandelijks plaats.

· Flexibele opvang bieden we per dagdeel aan.

· Ouders/verzorgers geven uiterlijk drie weken voor de startdatum, en vervolgens drie weken voor het begin van elke maand, hun rooster met de gewenste dag(del)en door, waarna het kind wordt ingepland.

 

Activiteiten

Naast het reguliere opvang-programma biedt Het Klavertje diverse andere activiteiten om de kinderen uit te dagen. Zo hebben we een heuse tekenles en kook lessen. De kinderen kunnen zichzelf inschrijven voor deze activiteiten.

Vakantie programma

Ook tijdens de schoolvakanties biedt de buitenschoolse opvang Het Klavertje opvang aan. Per vakantie wordt er een activiteiten programma samengesteld. Dat kan variëren van een uitstapje naar de kinderboerderij tot knutselactiviteiten.

Activiteiten in de lokalen

Het lokaal dat is ingericht voor de onderbouw heeft een poppenhoek en bouwhoek. De kleinsten kunnen zich hier heerlijk vermaken met keukentjes, poppen, auto’s en bouwstenen. Daarnaast bevindt zich in dit lokaal een knutselhoek, waar ook de grotere kinderen gebruik van kunnen maken.

Het lokaal dat is ingericht voor de bovenbouw heeft computers, heel veel spelletjes. Daarnaast is in dit lokaal de zitzakken met televisie, waar kinderen op gezette tijden een filmpje kunnen kijken.Alle ruimtes zijn altijd onder toezicht van een van de leidsters.