0263218164 of 0611886844 | gevestigd in de Blinkert (Breezandpad)

Buitenschoolse opvang in huiselijke sfeer

Buitenschoolse opvang in huiselijke sfeer, dat is wat Het Klavertje onderscheidt en aanbiedt. Een fijne plek voor uw kinderen, waar u de zorg met een gerust hart kunt overdragen. Het Klavertje biedt een heel scala aan opvangmogelijkheden en activiteiten. Zodat het past in uw weekindeling en uw kind met plezier bij ons verblijft.

Aan het woord: Sandra Kalteren, directrice

Sinds 2003 ben ik, Sandra Kalteren-Wilsterman, de trotse eigenaar van Buitenschoolse Opvang Het Klavertje. Een kinderopvang waarin we streven naar een huiselijke sfeer, zodat kinderen zich op hun gemak voelen. Daarbij krijgen de kinderen de ruimte om te ontspannen na een drukke schooldag, maar is er ook voldoende ruimte om zich te ontwikkelen en te vermaken.

Ons pedagogisch beleid is er op gericht kinderen te ondersteunen in hun groei, maar ook in hun sociaal emotionele ontwikkeling met andere kinderen en volwassenen. We bieden ze uitdagingen om zich op een didactisch verantwoorde wijze te vermaken, waarbij de nadruk ligt op zichzelf kunnen en mogen zijn. Samen met de andere kinderen en de leidsters zorgen we voor een huiselijke sfeer, waarin kinderen een prettige en ontspannen tijd bij ons kunnen doorbrengen.

Met heel veel plezier run ik, samen met de leidsters, onze buitenschoolse opvang en zorgen we voor een veilige en huiselijke sfeer.
Ik heet u van harte welkom bij BSO Het Klavertje.

Sandra Kalsteren-Wilsterman

Ontspannen leidsters zorgen voor gezelligheid

Bij buitenschoolse opvang Het Klavertje werken diverse leidsters die ondersteunen bij de opvang. Spin in het web is hoofdleidster Francy Bolk, leidster van het eerste uur. Zij wordt ondersteund door Vooi Anroedh.
Alle leidsters vinden het belangrijk dat er een open en ontspannen sfeer heerst op de opvang. Daarom is het ook van belang dat het team goed op elkaar is ingespeeld. Een team waarin de rollen duidelijk zijn en heldere afspraken zijn gemaakt. En dat merk je meteen als je binnenkomt. Een ontspannen sfeer onder de leidsters, waardoor er ruimschoots aandacht besteed kan worden aan de kinderen. Dat alles in huiselijke sfeer.

Invallers make the world go around

Net als bij ieder ander bedrijf, heeft ook het Klavertje een aantal invallers als krachten. Dat betekent echter niet dat deze leidsters minder gemotiveerd of betrokken zijn. Integendeel. De invalkrachten bij Het Klavertje zijn dat vaak al jarenlang. Zij worden wekelijks ingezet, maar zijn er vooral ook om de gaten te vullen. 
De huidige krachten zijn Meiny Deneke en Methap Turan. Met heel veel zorg en plezier versterken zij, op wisselende dagen in de week, het team. Zij dragen bij aan het op succes van het team leidsters dat werkt op Het Klavertje, zodat de kinderen zich er prettig voelen.
Meiny werkt al sinds 2005 bij het Klavertje en is dus voor de kinderen een vertrouwd gezicht. Methap is sinds 2010 bij Het Klavertje werkzaam, maar ook zij is door haar wekelijkse aanwezigheid een bekend gezicht.

Naast deze invallers biedt Het Klavertje ook regelmatig ruimte aan stagiaires. Zodat ook zij kunnen ervaren hoe het werkt op een BSO.