0263218164 of 0611886844 | Het Lemoen 85 in Schuytgraaf

Klachtenregelement

Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u. Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen. Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven u middels een deze klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw klacht in te dienen.

Te weten: een interne en een externe route.

Intern houdt in dat u uw klacht binnen BSO Het Klavertje indient en wij deze klacht samen met u proberen op te lossen.

Extern betekent dat u met uw klacht direct of na de interne regeling een externe instantie benadert. In dit reglement beschrijven we de interne regeling en geven wij aan hoe te handelen bij een externe klacht.

BSO Het Klavertje heeft een reglement voor de afhandeling van klachten . De reglementen zijn opgesteld naar voorbeeld van het model klachtreglement van BOinK, brancheorganisatie Kinderopvang en MO-groep.

Download hier ons Klachtenreglement inclusief een klachtenformulier.