0263218164 of 0611886844 | Het Lemoen 85 in Schuytgraaf

Doelstellingen van BSO Het Klavertje

BSO Het Klavertje stelt zich tot doel om professionele en kwalitatief verantwoorde kinderopvang te bieden voor uw kinderen. Op het Klavertje streven we er naar om een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van uw kind. Wij bieden, door het in groepsverband opvangen van diverse kinderen onder deskundige leiding, een aanvulling op en/of een tijdelijke vervanging van de thuissituatie.
Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de wensen en ideeën van de ouders/ verzorgers ten aanzien van voeding en verzorging.

Pedagogisch beleid van BSO Het Klavertje

Binnen BSO Het Klavertje vinden we het belangrijk dat kinderen worden gerespecteerd en elkaar én zichzelf respecteren. Wij vinden ieder kind uniek en we vinden het belangrijk dat ieder kind wordt gerespecteerd met zijn/ haar eigen unieke ontwikkeling. We hebben oog en oor voor de mogelijkheden en de gevoelens van elk kind.

Wij zijn van mening dat ieder kind vele mogelijkheden met zich mee brengt. We gaan uit van de kracht van ieder kind en stimuleren ieder kind zijn van nature nieuwsgierige en onderzoekende natuur te gebruiken.
Een uitgebreide omschrijving van ons pedagogisch beleidsplan 2020  kunt u hier downloaden.

Oudercommissie BSO Het Klavertje

Uiteraard is er ook een oudercommissie actief binnen BSO Het Klavertje. Iedere 6 weken wordt er vergaderd met directrice, leiding en ouders uit de oudercommissie. Doel hierbij is de kwaliteit van de opvang te verbeteren en te behouden.

De oudercommissie denkt mee in de vele facetten van de dagelijkse gang van zaken op de voor- en naschoolse opvang. Te denken valt dan aan zaken als tijdsbesteding op de opvang, jaarfeesten, maar ook aan zaken als kosten, veiligheid en beleid. De oudercommissie heeft hierbij een adviserende rol, welke zeer serieus ter overweging wordt genomen.
Daarnaast biedt de oudercommissie ruimte voor ouders die met vraagstukken zitten, waarover ze niet meteen met de leiding willen spreken. De oudercommissie is een gekozen commissie. Op momenten dat er ruimte is, kunnen ouders zich opgeven om plaats te nemen in de commissie. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de oudercommissie.